Konferencja Konsument GOZ 2030

Podczas konferencji GOZ 2030 przyjrzymy się konsumentowi i jego roli w transformacji posiej gopdoarki w kierunku GOZ. Konferencja składać się będzie z 3 modułów: Konsument AD 2024: Co wie? Jak rozumie GOZ? Jakie podejmuje działania? Konsument GOZ 2030 – Matryca postaw i zachowań konsumentów – 8 person Biznes i interesariusze – rekomendacje działań —– Organizator…

GOZ 2030 Inauguracja

Podczas pierwszej konferencji GOZ 2030 jesienią 2023 ogłosiliśmy pierwszy rezultat prac platformy: 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030. Podczas wydarzenia odbyły się 4 panele i dyskusje poruszające kilka różnych obszarów: posumowanie 5 lat działań GOZ na polskim rynku, omówienie 30 strategii dla biznesu, cyrkularne wskaźniki i budowanie partnerstw w kierunku GOZ.