Podczas konferencji GOZ 2030 przyjrzymy się konsumentowi i jego roli w transformacji posiej gopdoarki w kierunku GOZ. Konferencja składać się będzie z 3 modułów:

  1. Konsument AD 2024: Co wie? Jak rozumie GOZ? Jakie podejmuje działania?
  2. Konsument GOZ 2030 – Matryca postaw i zachowań konsumentów – 8 person
  3. Biznes i interesariusze – rekomendacje działań

—–

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia od osób lub firm świadczących usługi doradcze lub prowadzących działalność konkurencyjną wobec CSR Consulting.