GOZ 2030 Inauguracja

Podczas pierwszej konferencji GOZ 2030 jesienią 2023 ogłosiliśmy pierwszy rezultat prac platformy: 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030. Podczas wydarzenia odbyły się 4 panele i dyskusje poruszające kilka różnych obszarów: posumowanie 5 lat działań GOZ na polskim rynku, omówienie 30 strategii dla biznesu, cyrkularne wskaźniki i budowanie partnerstw w kierunku GOZ.